Livre
Néerlandais

Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen [tekstboek, werkboek, 4 dvd-video's, 4 cd's]

Rita Devos (auteur), Han Fraeters (auteur), Peter Schoenaerts (auteur)

Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen [tekstboek, werkboek, 4 dvd-video's, 4 cd's]

Studieboek voor een cursus Nederlandse taal voor Engelstaligen.
Titre
Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen [tekstboek, werkboek, 4 dvd-video's, 4 cd's]
Autre titre
Vanzelfsprekend : néerlandais langue étrangère
Auteur
Rita Devos Han Fraeters Peter Schoenaerts Helga Van Loo
Langue
Néerlandais
Édition
10de herz. dr.
Éditeur
Leuven: Acco, 2009
2 boeken (tekstboek 304 p. : ill. ; werkboek 367 p. : ill.) + dvd-box (4 dvd's) + 4 cd's
Note
Taalcursus Nederlands, raadpleging in het Frans
ISBN
9789033473715 (tekstboek) 9789033473746 (cd's) 9789033473739 (dvd's) 9789033473722 (werkboek)

Commentaires

Vanzelfsprekend vormt een erg volledige methode Nederlands voor anderstaligen, uitgewerkt aan het Centrum voor Levende Talen in Leuven. Auteurs en initiatiefnemers zijn Rita Devos, Han Fraeters, Peter Schoenaerts en Helga van Loo, experts in het NT2-onderwijs. Het gaat om een basismethode Nederlands voor volwassenen met een middelbare of hogere opleiding. De volledige leergang bestaat uit een tekst-en werkboek, naast 4 cd's en 4 dvd's met beeld-en tekstmateriaal én een amusante soap. Er is ook een uitgebreid docentenboek voorhanden met veel extra materiaal.

De cursisten kunnen aan de hand van korte, levendige leseenheden ongeveer 2000 frequente woorden, de basisgrammatica en taalhandelingen inoefenen. De methode leent zich zowel tot zelfstudie, als tot gebruik in de klas. Je kan de cursus krijgen met de hulptaal Frans of Engels, een niet onbelangrijke hulp voor wie pas in dit land arriveert. Het is bovendien ook een inburgeringscursus, een directe en speelse kenni…Lire la suite
Vanzelfsprekend vormt een erg volledige methode Nederlands voor anderstaligen, uitgewerkt aan het Centrum voor Levende Talen in Leuven. Auteurs en initiatiefnemers zijn Rita Devos, Han Fraeters, Peter Schoenaerts en Helga van Loo, experts in het NT2-onderwijs. Het gaat om een basismethode Nederlands voor volwassenen met een middelbare of hogere opleiding. De volledige leergang bestaat uit een tekst- en werkboek, naast vier cd's en vier dvd's met beeld- en tekstmateriaal én een amusante soap. Er is ook een uitgebreid docentenboek voorhanden met veel extra materiaal.

De cursisten kunnen aan de hand van korte, levendige leseenheden ongeveer tweeduizend frequente woorden, de basisgrammatica en taalhandelingen inoefenen. De methode leent zich tot zelfstudie en tot gebruik in de klas. Je kan de cursus vinden met de hulptaal Frans of Engels, een niet onbelangrijke hulp voor wie pas in dit land arriveert. Het is bovendien ook een inburgeringscursus, een directe en speelse kennis…Lire la suite
De methode 'Vanzelfsprekend' kan zowel klassikaal als individueel gebruikt worden en bestaat uit een tekstboek, een oefenboek en vier cd's en dvd's. Het tekstboek is opgedeeld in tien delen met thema's zoals Boodschappen doen, Uit eten en Solliciteren voor een nieuwe baan. Elk deel is opgebouwd uit een aantal lessen met subthema's. Een les bestaat uit lees- en luisterteksten, grammatica-uitleg in een apart kader en een woordenlijst van nieuwe woorden. Aan de hand van de thema's krijgt de cursist informatie over de Belgische samenleving (economie, politiek, sociale contacten). Er wordt veel vocabulaire aangeboden en de moeilijkheidsgraad van de teksten en de grammatica gaat snel omhoog. Natuurlijk kan het tempo door de cursist of docent zelf bepaald worden. Achterin het boek staan een lijst met sterke werkwoorden en een lijst met de vertaling van grammaticale termen naar het Frans. Een inhoudsopgave en register ontbreken, waardoor de cursist moeilijk nog eens wat terug kan zoeken. De m…Lire la suite