Livre
Néerlandais

Alles is OKÉ : roman

Ivo Victoria (auteur)
Een zoon probeert het leven van zijn moeder met alzheimer nog eenmaal te reconstrueren aan de hand van de hoogtepunten uit haar leven.
Titre
Alles is OKÉ : roman
Auteur
Ivo Victoria 1971-
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Lebowski Publishers, 2019
221 p.
ISBN
9789048834372 (paperback)

Commentaires

Boulevard of broken dreams

Roman. Ivo Victoria brengt in Alles is oké een hommage aan zijn moeder die even geestig als aangrijpend is. Het is zijn persoonlijkste boek tot dusver.

'Geen enkel leven is werkelijk zinvol zonder een onredelijke tegenstander. Meestal creëren mensen die tegenstander zelf', schrijft Ivo Victoria in Alles is oké. In het geval van mevrouw Stevens is dat de directeur van de gemeentelijke basisschool waar ze godsdienstles geeft. Hij weigert haar salaris te betalen, een pesterij die voortkomt uit rancune om een onverteerde oorlogsgeschiedenis tussen hun beider vaders waar ze geen van beiden het fijne van weten. Mevrouw Stevens trekt dapper ten strijde, en vertelt thuis aan tafel heroïsche verhalen over haar kleine oorlog met de directeur waaruit ze steevast als morele overwinnaar naar voren komt.

Gestolde tijd

Maar wat als je te maken krijgt met een tegenstander die je niet zelf kiest en die je niet kunt bestrijden, een tegenstander die alzheimer heet? In haar oude dag wordt mevrouw Stevens dement, iets wat bij haar zoon Hans, het alter ego van Ivo Victoria, eerst op ontkenning stuit - haar 'stommiteiten' …Lire la suite

Alles is oké

Eerste zin. Ik heb lasagne meegebracht.

‘Ik zijn niet in mijn talloor, ’ zegt moeder steeds vaker, en dus niet alleen wanneer haar zoon, de schrijver Ivo Victoria, met een schaal lasagne voor de deur staat. Moeder heeft alzheimer, is vaak erg verward, spreekt soms zelfs achterstevoren en lijkt niet veel langer in staat te zullen zijn om alleen te wonen. Als Ivo Victoria een boek over zijn moeder wil schrijven, moet hij daar dus niet te lang mee wachten, weet hij. Alles is oké is dat boek.

Alzheimerboeken zijn stilaan een genre op zich geworden. Wat doet moeder met al dat geld dat ze wekelijks uit de automaat haalt? Is ze nog wel te vertrouwen met de kleinkinderen? Het zijn vragen die ook in Alles is oké aan bod komen, maar Ivo Victoria is een te scherpzinnig schrijver om het daarbij te laten. Vandaar dat hij in zijn boek een tweede, gefictionaliseerde verhaallijn introduceert, over het verleden van zijn moeder, over mevrouw Stevens die godsdienstlerares was.

Net zoals de eerste ver…Lire la suite

Het wordt de zoon duidelijk: Moederke in Antwerpen wordt nooit meer degene die zij was. De alzheimer maakt dat de schimmen van het verleden zich door haar hoofd bewegen, terwijl ze probeert die te achterhalen. In sprongen van heden naar verleden gaat de al jaren met zijn gezin in Nederland wonende zoon nu zijn moeder 'Mevrouw Stevens' in de context van vroeger plaatsen, waarbij hij zijn eigen rol en gevoelens in het verhaal verwerkt. Dit levert een prachtige, literaire roman op, waarbij mild en realistisch op soms onderkoelde wijze haar kracht (in de oorlog, tijdens haar werkzame leven, bij de omgang met het gezin) en de aftakeling aan bod komen. Schrijver Ivo Victoria (1971), van wie dit de vijfde roman is, steekt op geheel eigen, moderne wijze ‘Hersenschimmen’ van Bernlef naar de kroon.

Literaire mantelzorg

Ivo Victoria fantaseert over zijn dementerende moeder en haar jongere zelf.

Erg origineel kun je het niet noemen: een roman over alzheimer. Sinds Bernlefs 'Hersenschimmen' maar vooral ook door de grote media-aandacht van de laatste jaren ligt het verschijnsel vooraan in de literaire etalage. Erwin Mortier, Renate Dorrestein, Kees van Kooten schreven romans over (hun eigen) alzheimerpatiënten, en dat is nog maar het topje van de ijsberg.

De Vlaamse, in Nederland woonachtige schrijver Ivo Victoria (1971) liet zich er niet door afschrikken, en schreef een roman over zijn dementerende moeder 'Alles is oké'.

Door stijl en aanpak probeert hij zich van anderen te onderscheiden. Victoria is een meestal opgeruimd schrijver, met een gezond gevoel voor ironie met dien verstande dat daaronder best een zware melancholicus kan schuilgaan, zoals hij zelf schrijft: 'die typische vrolijke onbezorgdheid die menig gedeprimeerde kenmerkt'.

'Alles is oké', de mantra waarmee Victoria's moeder haar zorgen bezweert, is geen loze titel. Dit …Lire la suite