Livre
Multilingue

Ik is een ander

Arthur Rimbaud (auteur), Hans Van Pinxteren (traducteur)
Bundeling van de prozagedichten en enkele brieven van de Franse letterkundige (1854-1891), met vertaling en toelichtingen.
Contient
Titre
Ik is een ander / Arthur Rimbaud ; vertaald en van een voor- en nawoord voorzien door Hans Van Pinxteren
Auteur
Arthur Rimbaud
Traducteur
Hans Van Pinxteren
Langue
Multilingue
Éditeur
Amsterdam: Veen, 2006
229 p.
Note
Met Nederlandse en Franse teksten
ISBN
90-204-0571-3

Commentaires

In 1975 publiceerde de Nederlandse vertaler Hans van Pinxteren al een vertaling van Rimbauds Illuminations en in 1979 verscheen Een seizoen in de hel. Beide hoogtepunten uit de wereldpoëzie zagen nog eens het licht, samen met de 'Zienersbrieven', in de Verzamelde prozagedichten(1986). Je kan Van Pinxteren er niet van beschuldigen over één nacht ijs te zijn gegaan. Interessant is dat deze nieuwe vertalingen vergezeld zijn van een uitvoerige 'Verantwoording van de vertaling', waarin de vertaler niet alleen de 'historie van de vertaling' schetst, maar ook zijn recente 'hernieuwde benadering' toelicht. Al bij zijn eerste proeve wilde van Pinxteren 'onbevlekt' door de vele Rimbaudstudies een reeks 'eerste' versies maken. Pas later verdiepte hij zich in de literatuur over de gedichten. Niet alleen groeit de literatuur over Rimbauds revolutionaire gedichten nog altijd aan, maar ook andere vertalers waagden zich aan deze verzen, en niet de eerste de beste (zo vergastte Paul Claes ons op de vo…Lire la suite
Rimbaud revisited. Voorbeeldig door vertaler Van Pinxteren (1943) ingebed tussen enerzijds biografische hoofdlijnen en anderzijds poëtische positiebepaling, vertaalverhaal en noten, staan tweetalig gepresenteerd brieven en poëzie, waarin Rimbaud (1854-1891) gedreven zijn 'nieuwe literatuur' toelicht en demonstreert. Mei 1871 schrijft hij twee brieven, waarin hij zich walgend afkeert van de 'academische ruif', van de zouteloze subjectieve rijmelarij, en de ontregeling van alle zintuigen bepleit om visionair het ongekende te bereiken. Zijn experimentele prozagedichten 'Een seizoen in de hel' (1873) en 'Illuminations' (de gefragmenteerde cyclus van 45 gedichten werd pas in 1886 gepubliceerd) weerspiegelen vervolgens het aftasten van dat ongekende. Aan Rimbaud-vertalingen en -interpretaties geen gebrek. Inhoudelijk ongewijzigde herdruk als paperback van de uitgave uit 2006, die een herziene en aangevulde heruitgave was van Arthur Rimbaud: 'Verzamelde prozagedichten' uit 1986. Grote klasse…Lire la suite

À propos de Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville et mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Bien que brève, son œuvre poétique est caractérisée par une prodigieuse densité thématique et stylistique, faisant de lui une des figures majeures de la littérature française.

Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à quinze ans. Après une brève phase d'initiation, par assimilation du style des grands poètes contemporains (Charles Baudelaire, Victor Hugo, Théodore de Banville...), développant déjà une franche originalité dans l'approche de thèmes classiques (« Le Dormeur du val », « Vénus Anadyomène »), il cherche à dépasser ces influences en développant ses propres conceptions théoriques, déclarant que le poète doit se faire « voy…En lire plus sur Wikipedia