Book
Dutch

Verbolgen verbonden : opgroeien in een complexe wereld

Verbolgen verbonden : opgroeien in een complexe wereld

Beschouwing over het gezin als plek om normen en waarden door te geven aan kinderen.
Title
Verbolgen verbonden : opgroeien in een complexe wereld
Author
Peter Adriaenssens
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2018
137 p.
ISBN
9789401453844 (paperback)

Reviews

Het lijkt alsof huidige generaties de koers in het leven zijn kwijtgeraakt. Niet langer kunnen zij hun kinderen opvoeden vanuit vaste waarden en normen. Opvoeden is maatwerk geworden. De auteur, kinderpsychiater en voormalig hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven, analyseert de tijdgeest en het klimaat waarin kinderen opgroeien. Hij legt daarbij de vinger op de zere plek, met tal van voorbeelden, maar verzuimt niet om ook hoop te bieden. Hij voert een pleidooi voor de centrale rol van het gezin als plek waar normen en waarden geoefend kunnen worden. Ouders moeten niet bang zijn om een mening uit te dragen. Dat het bij de opvoeding af en toe mis gaat, is niet erg. Kinderen én ouders mogen leren inzien dat perfectie niet bestaat. Een hoopvol boek over opgroeien in een onzekere en ingewikkelde samenleving.