Book
Dutch

Nederlands als tweede taal (NT2)

Marja Verburg (editor), Ruud Stumpel (editor)
+1
Nederlands als tweede taal (NT2)
×
Nederlands als tweede taal (NT2) Nederlands als tweede taal (NT2)

Nederlands als tweede taal (NT2)

Genre:
NT2
Woordenboek met een verklaring van ca. 15000 woorden en uitdrukkingen, voorzien van verduidelijkende illustraties. Vanaf ca. 13 jaar.
Title
Nederlands als tweede taal (NT2)
Editor
Marja Verburg Ruud Stumpel
Language
Dutch
Edition
1, 4de oplage
Publisher
Utrecht: Van Dale, 2011
792 p. : ill. + cd-rom
ISBN
9789066488564 (paperback)

Reviews

Dit woordenboek is bedoeld voor wie het Nederlands als tweede taal wil leren. Dat toont zich niet alleen in de selectie van de 14.000 lemma's (courante woordenschat, veel voorkomende uitdrukkingen), maar ook in belangrijke mate in de opzet. Nederlands als tweede taal verschilt hierin van een gewoon vertaalwoordenboek dat er gekozen is voor eenvoudige omschrijvingen die voor de dagelijkse praktijk bedoeld zijn, en de opbouw van de artikels vereenvoudigd werd: geen standaard vermelding van woordsoort, er worden geen afkortingen gebruikt, geen vermelding van genus, maar het lidwoord is opgenomen. Woorden die tot de basiskennis behoren worden gemarkeerd, waar nodig helpt een illustratie bij de woordverklaring.

De belangrijkste doelen zijn teksten te leren begrijpen en het Nederlands in het dagelijks verkeer kunnen gebruiken; vandaar de pragmatische omschrijvingen zoals: 'fazant: een grote vogel met een lange staart'. Een illustratie moet nu en dan voor de herkenning zorgen. …Read more
Woordenboek bedoeld voor de eerste fase van het leren van de Nederlandse taal (vanaf NT2-niveau 2). Op alle onderdelen (keuze van de woorden, manier van uitleggen, zinnetjes met het woord en overige informatie) is rekening gehouden met mensen die het Nederlands als vreemde taal leren en die voor het merendeel uit een andere dan de Nederlandse of Belgische cultuur komen. Er zijn bijna 17.000 trefwoorden en uitdrukkingen met verklaring en voorbeeldzinnetjes, vele verduidelijkende kleine zwart-wittekeningen en lichtblauw gekleurde kaders met teksten over belasting, feestdagen, gezondheid,sport, geld, etc. in Nederland en België. De trefwoorden zijn afgedrukt in blauw, de verklarende tekst is in het zwart gezet; bij de zelfstandige naamwoorden wordt steeds het lidwoord vermeld, een bekend struikelblok voor anderstaligen, en wordt de klemtoon aangegeven. Afgesloten wordt met een lijst van aardrijkskundige namen (naam land, de bijvoeglijke vorm ervan, naam inwoners). De bijbehorende cd-rom …Read more