Book
Dutch

Nota bene! : cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen

José Bakx (author), Lidy Zijlmans (author), Marij Bernards (author)
+1
Nota bene! : cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen
×
Nota bene! : cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen Nota bene! : cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen

Nota bene! : cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen

José Bakx (author), Lidy Zijlmans (author), Marij Bernards (author)
Werk- en oefenboek voor zelfstudie.
Subject
NT2, Schrijven
Title
Nota bene! : cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen
Author
José Bakx Lidy Zijlmans Marij Bernards Annemiek De Vries
Language
Dutch
Edition
2de herziene druk 2007, derde oplage
Publisher
Bussum: Coutinho, 2017
239 p. : ill.
ISBN
9789046900680 (paperback)

Reviews

Een cursus schrijven voor hoogopgeleide anderstaligen. Naast het structuur aanbrengen in dat wat je over wilt brengen, wordt aandacht besteed aan de stijl en verschillende soorten brieven. Relevante aspecten van schrijfvaardigheid worden behandeld; zoals gebruik van het woordenboek, interpunctie en de werkwoorden. Het boek is vooral bedoeld om zelf aan de slag te gaan. Er zijn opdrachten op twee niveaus, te weten gesloten en open vragen. Bijgevoegde antwoorden maken het werk geschikt voor zelfcontrole. Bij de eindopdracht van elk hoofdstuk wordt de cursist via een aantal controlevragen en het correcte model gedwongen zijn eigen werk kritisch te bekijken (reflectie) en zonodig te veranderen. Veel oefenstof; goede en afwisselende opdrachten om veelal zelfstandig mee te kunnen werken. Er moet wel al een behoorlijk niveau in de Nederlandse taal worden beheerst, om de lesstof te kunnen begrijpen. (uitgangsniveau B2).