Book
Dutch

Klare taal! : uitgebreide basisgrammatica NT2

+1
Klare taal! : uitgebreide basisgrammatica NT2
×
Klare taal! : uitgebreide basisgrammatica NT2 Klare taal! : uitgebreide basisgrammatica NT2

Klare taal! : uitgebreide basisgrammatica NT2

Genre:
NT2
Title
Klare taal! : uitgebreide basisgrammatica NT2
Author
Jenny van der Toorn-Schutte
Language
Dutch
Edition
2de herz. dr., 7de opl.
Publisher
Amsterdam: Boom, 2012
255 p. : ill. + cd-rom
ISBN
9789085062585 (paperback)
TPB Leerboeken (grammatica, spelling) TPB Leerboeken (grammatica spelling)

Reviews

Verbeterde editie van de bekende uitgebreide grammatica 'Klare taal', voorzien van een cd-rom en bestemd voor anderstalige cursisten. Deze pedagogisch-didactische grammatica laat door voorbeelden en regels de cursist inzicht krijgen in het Nederlandse taalsysteem. In deel 1 worden grammaticale structuren behandeld, in deel 2 komt de functie ervan duidelijk aan de orde. In het kleinere deel 3 komen spelling en leestekens aan de orde. Elke regel wordt vergezeld van invuloefeningen waarvan de uitkomst achterin wordt vermeld. In de bijlagen is onder andere een lijst van meest gebruikte onzijdige substantiva nieuw. De royale opzet, de verhelderende en soms geestige illustraties, en het werken met kleur vergroten de aantrekkelijkheid van dit werkboek dat geschikt is voor cursisten die over enige kennis van de basisgrammatica beschikken. Eventueel voor zelfstudie.