Audiobook
Dutch

'Ik wilde ik kon u iets geven' : Jan Decleir leest Herman Gorter

Herman Gorter (author), Jan Decleir (compiler)

'Ik wilde ik kon u iets geven' : Jan Decleir leest Herman Gorter

Keuze uit het werk van de Nederlandse dichter (1864-1927); op cd voorgedragen door de acteur Jan Decleir.
Title
'Ik wilde ik kon u iets geven' : Jan Decleir leest Herman Gorter / samenst. en voordracht Jan Decleir
Author
Herman Gorter
Compiler
Jan Decleir
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2005
1 cd + boek (56 p.)
ISBN
90-209-6271-X

Reviews

Poëzie op cd zit duidelijk in de lift. Blijkbaar houden heel wat lezers ervan om in de auto -- of naast de geschreven tekst -- te luisteren naar de mondelinge voordracht van literatuur. Ze worden daarbij door de literaire industrie tegenwoordig vlot op hun wenken bediend, ook waar het gaat om de zgn. 'moeilijke' genres. Heel wat dichtbundels gaan vergezeld van een cd (of zelfs een cd-rom) waarop de teksten worden vertolkt, en voorts zijn er de vele gelegenheidsuitgaven met geluidsopnamen. Zo heeft uitgeverij Lannoo steracteur Jan Decleir gevraagd om zelf een keuze te maken uit het poëtische oeuvre van klassieke auteurs als Paul van Ostaijen, Karel van de Woestijne en Herman Gorter. Het resultaat van die ontmoeting is telkens een fraai boekje met een voortreffelijke cd-opname. Decleir heeft zijn keuze nogal klassiek gehouden, zonder veel verrassingen maar perfect gericht op de smaak van een breed publiek. Van Gorter selecteerde hij bv. enkele fragmenten uit diens lange episch-lyrische …Read more
De mooiste gedichten van Herman Gorter, de grootste lyricus onder de Tachtigers, zijn verzameld in deze bundel en worden uitgesproken door acteur Jan Decleir op de bijgevoegde cd. Gorter was de dichter die, geheel in het voetspoor van het impressionisme, met al zijn zintuigen de schoonheid van de liefde en de natuur indronk. Later verzandt Gorter in het sensitivisme, een soort dronken stamelen van verrukking zodat hij ten slotte onverstaanbaar wordt. Daar is in deze bundel maar zeer miniem sprake van, evenals van zijn erg idealistische voorstelling van de "bevrijding der arbeidersklasse". Decleir brengt met zijn sonore stem Gorters ritmische, klankrijke gedichten als een doorlopend verhaal. Door speciale pauzes en accentuering weet hij zelfs Gorters wijdlopige homerische vergelijkingen te verduidelijken. Decleir "vertelt" Gorters poëzie, "vertolkt" niet. Een feest van herkenning voor de liefhebbers, voor "snelle jongeren" wellicht een te lange zit.

About Herman Gorter

Herman Gorter (26 November 1864, Wormerveer – 15 September 1927, Saint-Josse-ten-Noode, Brussels) was a Dutch poet and socialist. He was a leading member of the Tachtigers, a highly influential group of Dutch writers who worked together in Amsterdam in the 1880s, centered on De Nieuwe Gids (The New Guide).

Poetry

Gorter's first book, a 4,000 verse epic poem called Mei (May), sealed his reputation as a great writer upon its publication in 1889, and is regarded as the pinnacle of Dutch Impressionist literature.

Gorter rapidly followed this up with a book of short lyric poetry simply called Verzen (Verses) in 1890, which, after initial bad reviews, was equally hailed as a masterpiece.

Initially Gorter was oriented towards the philosophy of Spinoza, whose major work Ethica he translated from Latin into Dutch (published in 1895). At the end of t…Read more on Wikipedia