Book
Dutch

Zwart op wit : praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen

Zwart op wit : praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen

Werkboek voor anderstalige volwassenen.
Title
Zwart op wit : praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen
Author
Dorothé Pietersma
Language
Dutch
Edition
1ste dr., 2de oplage
Publisher
Bussum: Coutinho, 2009
96 p. : ill.
ISBN
9789046900390 (paperback)

Reviews

Een boek vol formulieren zoals die in Nederland bij diverse instanties ingevuld moeten worden. Papieren invullen vergt een grote kennis kennis van de taal. Dit boek geeft voorbeelden van bijvoorbeeld bankpapieren, formulieren voor woningzoekenden en aanvragen voor identiteitskaarten. Veel oefeningen om de juiste gegevens op de juiste plaats te krijgen. Heel nuttig om vertrouwd te raken met formaliteiten. Om dit boek goed te kunnen gebruiken, moet je al een behoorlijke kennis van het Nederlands hebben. Veel lange zinnen in de uitleg, moeilijke woorden die niet te vermijden blijken te zijn in ambtelijke formulieren. Duidelijke, realistische formulieren met controlevragen waarmee je je eigen antwoorden checkt. Praktisch werkboek, maar ook te gebruiken als naslagwerk. Voor hoogopgeleide anderstaligen, maar ook voor hen lijkt hulp van een begeleider gewenst.