Book
Dutch

Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Een inleiding

+1
Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Een inleiding
×
Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Een inleiding Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Een inleiding

Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Een inleiding

Genre:
NT2
Iedereen die een nieuwe taal leert, komt in aanraking met de grammatica. Zo ook beginnende cursisten Nederlands als tweede taal. Dit boek geeft een antwoord op grammaticale vragen die opkomen bij een eerste kennismaking met de Nederlandse taal.

Beter Nederlands - Een inleiding behandelt vier fundamentele grammaticale onderwerpen: woordsoorten, werkwoordstijden, zinsbouw en spelling. De
Title
Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Een inleiding
Author
Dina Bouman-Noordermeer
Language
Dutch
Edition
6de herz. dr.
Publisher
Bussum: Coutinho, 2011 | Other editions
277 p. : ill.
Note
Nederlandse spraakkunst, raadpleging in het Nederlands, doelgroep: beginners vanaf niveau A2
ISBN
9789046902790 (paperback)
TPB Leerboeken (grammatica, spelling) TPB Leerboeken (grammatica spelling)

Reviews

Grammaticaal hulpboek voor de wat hoger opgeleide anderstalige volwassene met een paar jaar voortgezet onderwijs, die een intensieve beginnerscursus Nederlands volgt. Het is uitdrukkelijk geen naslaggrammatica; het gebruik in spreken en schrijven staat voorop. Elk grammaticaal verschijnsel wordt met enkele voorbeeldzinnen ingeleid en dan summier toegelicht. Daarna volgen per onderdeel meestal oefeningen, een enkele keer open vragen. Voorts een lijst met onregelmatige werkwoorden, een sleutel bij de oefeningen, een toelichting voor de docent, een kleine literatuuropgave en een register. Het boek vormt de inleiding bij de twee andere delen 'Beter Nederlands'*. Het kan gebruikt worden in cursussen Nederlands voor volwassenen, voor aanvullende oefenstof. Door de veelal wat summiere uitleg blijft zeker de docent aangewezen op een 'echte' grammatica voor anderstaligen. Niveau A2; de vervolgdelen 'Beter Nederlands 1' en 'Beter Nederlands 2' zijn vanaf niveau B1.