Reviews

Wat lust doet

Bernard Dewulf schrijft in Toewijdingen over kijken en graag zien. En hij voert zijn onderzoek met de middelen waarover hij beschikt: zijn taal en zijn geheugen, in vragen en antwoorden. En veel meer dan dat.

Er zijn veel manieren om over kunst te schrijven. Je kunt dat uitleggerig doen of badinerend, hermetisch of didactisch. Belerend, bewerend en bezwerend. Kakelend en orakelend. Suggestief en partijdig. Zelfingenomen. Alsof het gedrukt staat. Academisch - dat is misschien nog het ergste. Of je kunt het doen zoals Bernard Dewulf in de beschouwingen over schilders die hij al zo lang aan het papier van kranten, tijdschriften of catalogi toevertrouwt. Omdat ze zo persoonlijk zijn, vormen de stukken in de vuistdikke bundel Toewijdingen een handvol genres op zich.

Met een titel in het meervoud sluit dit boek naadloos aan bij Dewulfs curriculum als kunstmens. Meer zelfs: de nieuwe verzameling herneemt de essays uit Bijlichtingen (2001), Naderingen (2007) en Verstrooiingen (2012), intact of lichtjes herwerkt, in een slimme volgorde geschikt en aangevuld met opstellen die niet eerder werden gebundeld. Dat verleent de collectie een nagenoeg definitief karakter.

Het is alsof Dewul…Read more

Bernard Dewulf (1960) is een Vlaamse journalist, columnist, kunstcriticus, dichter en toneelauteur. Hij schrijft voor meerdere kranten en tijdschriften. Dewulf houdt zich bezig met kunst in het algemeen, maar in dit lijvige boek zijn de columns gebundeld die hij gedurende meerdere decennia over schilderkunst heeft geschreven. Het boek is een bundeling van 'Bijlichtingen' (2001), 'Naderingen' (2007) en 'Verstrooiingen' (2012). De artikelen zijn meestal slechts enkele bladzijden lang. Als je in het boek vordert, zie je dat er achter het op eerste zicht disparate materiaal een duidelijke en coherente visie op schoonheid en kunst steekt. De artikels zijn nooit louter descriptief. Dewulf spreekt van 'liefdesverklaringen'. Hij maakt een persoonlijke keuze onder de vooral hedendaagse kunstenaars. Zo valt zijn fascinatie voor de zee en de schilders van de zee op (Ensor, Spilliaert), zijn voorliefde voor de Nabis (Bonnard, Vuillard). Meerdere artikelen zijn aan Thierry De Cordier gewijd. Maar …Read more