Boek
Nederlands

De school van de ongelijkheid

Nico Hirtt (auteur), Ides Nicaise (auteur), Dirk De Zutter (auteur)
Analyse van de sociale ongelijkheid in het voortgezet onderwijs in Vlaanderen, waardoor leerlingen uitvallen, met voorstellen om deze ongelijkheid op te heffen.
Titel
De school van de ongelijkheid
Auteur
Nico Hirtt Ides Nicaise Dirk De Zutter
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2007
171 p. : ill.
ISBN
9789064454066

Besprekingen

Volgens Unicef is België wereldkampioen in sociale ongelijkheid op school. Wij zijn het land met de grootste kloof tussen de sterkste en de zwakste presteerders op school, en die prestatiekloof blijkt verband te houden met sociale herkomst. Vanuit een verschillende achtergrond werken in dit boek drie auteurs samen aan een analyse van de diepere wortels van die sociale ongelijkheid: een econoom uit het academische milieu, een christelijke syndicalist en een marxistisch analist. Zij tekenen daarbij niet elk voor bepaalde hoofdstukken, maar presenteren het geheel als resultaat van hun onderlinge discussies.

De recente onderwijsgeschiedenis toont dat steeds meer leerlingen langer studeren. Is dat geen bewijs dat de pogingen om het onderwijs te democratiseren toch succes hadden? De auteurs poneren dat we massificatie en democratisering niet met elkaar mogen verwarren. Kinderen van rijk en arm komen samen de school binnen en gaan langs verschillende poorten weer naar buiten: de ene…Lees verder
In dit boek werken econoom Ides Nicaise, christelijke syndicalist Dirk De Zutter en Nico Hirtt, leerkracht en oprichter van 'Oproep voor een democratische school', samen aan een analyse van de grote sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs. De recente onderwijsgeschiedenis toont aan dat steeds meer leerlingen langer studeren, maar de auteurs poneren dat die massificatie geen democratisering inhoudt. Het Vlaamse onderwijssysteem is volgens hen namelijk doordrongen van het meritocratisch gedachtegoed, dat het principe van individuele verdiensten vooropstelt, maar eigenlijk gelijk is aan bestaande ongelijkheden. Ten slotte formuleren de auteurs ook enkele voorstellen, zoals het aanbieden van een gemeenschappelijk curriculum en het aan banden leggen van de marktwerking van scholen, die door de vrije schoolkeuze vooral de sterkste groepen bevoordeelt. Het standpunt van de auteurs in deze discussie is erg helder, en hun analyses kunnen ook inspirerend zijn voor lezers buiten Vlaanderen…Lees verder