Boek
Nederlands

Nederlands-Turks woordenboek

Mehmet Kiris (samensteller)

Nederlands-Turks woordenboek

Mehmet Kiris (samensteller)
Titel
Nederlands-Turks woordenboek
Andere titel
Hollandaca-Türkçe sözlük
Samensteller
Mehmet Kiris
Taal
Nederlands
Editie
3de herziene en uitgebreide druk
Uitgever
Nijmegen: Etnicom, 1993
1135 p.
ISBN
90-73288-05-3

Besprekingen

Zelfs als men zich in een vreemde taal aardig kan redden, stuit men onvermijdelijk steeds weer op zegswijzen, gezegden, spreekwoorden, bargoens enz., waarvan de betekenissen vaak moeilijk te achterhalen zijn zonder het gebruik van een woordenboek. Met de derde herziene en sterk uitgebreide druk van dit woordenboek Nederlands-Turks (vermeerderd met maar liefst 178 pagina's) werd vooral in deze behoefte voorzien. Na weergave van de letterlijke betekenis werden ook zelfstandige naam- en werkwoorden vermeld die geassocieerd zijn met het figuurlijke gebruik van het betreffende woord. Deze werden voor de duidelijkheid gedrukt in vette lettertype. Verder bevat deze editie enkele extra bijlagen die niet in de tweede editie zijn opgenomen, zoals een lijst met onregelmatige Nederlandse werkwoorden, telwoorden, jaartallen, rangtelwoorden, dagen en maanden. De lay-out is overzichtelijk en duidelijk. Van de 3e druk uit 1993 is deze 8e druk een ongewijzigde herdruk (dus met het Nederlands nog in de…Lees verder