Boek
Nederlands

Laat ze strips lezen! : informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek

Jan Cumps (auteur), Kurt Morissens (auteur)
+1
Laat ze strips lezen! : informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek
×
Laat ze strips lezen! : informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek Laat ze strips lezen! : informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek

Laat ze strips lezen! : informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek

Op strips wordt wel eens neergekeken: niet zozeer omdat ze moreel verderfelijk zouden zijn, maar omdat strips lezen nogal eens wordt beschouwd als tijdverlies. Strips zouden niet echt leerzaam zijn, je steekt er niets van op. Literair betekenen ze ook al weinig, en taalkundig werken ze zelfs verarmend.In Laat ze strips lezen! willen de auteurs aan leerkrachten en docenten van het secundair en hoge
Titel
Laat ze strips lezen! : informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek
Auteur
Jan Cumps Kurt Morissens
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Acco, 2007
192 p.
ISBN
9789033465925

Besprekingen

In een samenleving die bulkt van de visuele boodschappen lijken onderwijs en bibliotheek de boodschap nog steeds niet begrepen te hebben. Daar wil dit boek verandering in brengen. Er wordt terecht gestart vanuit de invalshoek dat strips lezen vroeger werd geassocieerd met tijdverlies en morele verderfelijkheid. Wat volgt, is een bundeling van korte essays over vrij gekozen onderwerpen, die afgesloten worden met bijbehorende tips en opdrachten. In de inleiding wordt de titel van het boek zorgvuldig ontleed, en door de nadruk telkens op een ander woord te leggen worden enkele zaken aan de kaak gesteld. Daarna volgen een zestal hoofdstukken met in totaal dertig verschillende invalshoeken. Het gaat daarbij vooral over taalgebruik in strips en varieert van de politieke memoires van Nero tot de ontleding van het smurfentaaltje. Heel even wordt ingezoomd op de grafische roman of de strip als tijdsdocument. Het boek wordt afgesloten met de visie van twee striprecensenten op de rol van strips …Lees verder
In dit boek vertrekken stripkenners Jan Cumps en Kurt Morissens vanuit de vaststelling dat strips lezen vroeger werd geassocieerd met tijdverlies en morele verderfelijkheid. Wat volgt, is een verzameling korte essays over strips, waarmee de auteurs willen aantonen dat de strip wel degelijk een volwaardige cultuurvorm is. Aan bod komen dertig verschillende invalshoeken, van een ontleding van het smurfentaaltje tot het verwijzen naar politieke gebeurtenissen in de 'Nero'-strips. Verder wordt onder andere even ingezoomd op de grafische roman en de strip als tijdsdocument, en in een laatste deeltje krijg je de visie van twee striprecensenten op de rol van strips in onderwijs en bibliotheken. Elk onderwerp wordt afgesloten met tips en opdrachten. Achteraan volgt een index. Het boek bevat helaas geen beeldmateriaal, en de essays van Jan Cumps zijn soms nogal academisch van toon. Daartegenover staan gelukkig wel de wat luchtigere essays van Morissens. Dit boek biedt zeker een aantal interess…Lees verder