Boek
Nederlands

Nader tot u

Gerard Reve (auteur)
Bekentenissen over leven, liefde en letteren in brief- en dichtvorm.
Titel
Nader tot u
Auteur
Gerard Reve
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2001
190 p.
ISBN
90-234-0079-8

Besprekingen

Deze bekentenisliteratuur in brieven is een voortzetting van 'Op weg naar het einde'*. In onnavolgbaar proza waarin elk gevoel tot verwoording schijnt te kunnen komen, wisselen herinneringen, droom en relaas elkaar af. Gedurige zelfironie maakt de werkelijke tragiek tot reëel beleefbare momenten. In dit boek waarin behalve 5 brieven ook 30 'geestelijke liederen' voorkomen, die uiteenlopen van prozaïsche notities tot prachtige verzen, klinkt een bijzonder authentieke toon door. Op vanzelfsprekende wijze worden doodsgedachten, seks en godsdienst met elkaar verbonden beleefd. Herdruk als deel van een nieuwe uitgave van het verzameld werk van de onlangs met de Prijs der Nederlandse Letteren bekroonde schrijver (1923), niet in verzamelbanden, zoals de recente uitgave van Veen, maar elk werk afzonderlijk in een verzorgde gebonden uitgave op pocketformaat. Vrij kleine druk.

Over Gerard Reve

Gerard Reve (Amsterdam, 14 december 1923 – Zulte, Oost-Vlaanderen, 8 april 2006), geboren als Gerard Kornelis van het Reve, was een Nederlands schrijver en dichter. Zijn bekendste werken zijn De avonden (roman, 1947), Werther Nieland (novelle, 1949), Op weg naar het einde (epistolair proza, 1963) en Nader tot U (proza, 1966). Samen met Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans wordt hij tot De Grote Drie van de naoorlogse Nederlandse schrijvers gerekend.

Levensloop

Reve werd geboren om half zes in de namiddag, in de Amsterdamse Van Hallstraat 25". Zijn ouders waren Gerard J.M. van het Reve, een schrijver en journalist, onder andere schrijvend onder de naam Gerard Vanter, en Janetta Jacoba (Nette) Doornbusch. Beide ouders waren overtuigde communisten; vader Van het Reve bezocht in 1922 een van de congressen van de Komintern in Moskou. De latere slavist, Rusland-kenner en Leidse hoogleraar Karel…Lees verder op Wikipedia