Boek
Nederlands

Berichten, bezweringen : gedichten

+1
Berichten, bezweringen : gedichten
×
Berichten, bezweringen : gedichten Berichten, bezweringen : gedichten

Berichten, bezweringen : gedichten

Extra onderwerp
POE, Gedichten, Poëziekrant
Titel
Berichten, bezweringen : gedichten
Auteur
Geert Van Istendael
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Atlas, 2006
70 p.
ISBN
90-450-1250-2

Besprekingen

De wereld die ons maakt

Een goed gedicht creëert een vorm van wederkerigheid: de schrijver laat het gedicht los en het gaat een eigen leven leiden tijdens het lezen. Bij de lectuur verandert de betekenis van het gedicht, terwijl het ook de lezer verandert. Het gedicht en de lezer worden verwant.

Geert van Istendael voelt zich verwant met heel alledaagse dingen. Voor de derde keer al, na Het geduld van de dingen (1996) en Taalmachine (2001), wijdt hij een cyclus aan gebruiksvoorwerpen. Het lijkt wel de motor van zijn dichterschap, samen met de stad Brussel. Het siert de dichter om stil te staan bij datgene wat iedereen dagelijks achteloos hanteert. Anders dan bij Bernlef, die in zijn gedichten de stabiliteit van het immateriële tegenover het vluchtige, vergankelijke menselijke handelen stelt, geeft Van Istendael ook in zijn nieuwe bundel Berichten, bezweringen de gebruiksvoorwerpen een lichaam van taal. In een compacte vorm, hanteerbaar zoals dingen zijn. Neem de aarden kom uit 5000 voor Christus: "Met welke vuursteen heeft hij klei gestoken?/ Of was het met een stok? Of met een bot?/ Keek iemand toe? Of werkte hij verdoken?/ Wist hij de ware plek diep in het woud?/ Mocht alleen hij het oude vuur zien roken?// Hoe vulde hij die kom? Met water? Bloed?/ We weten welke vrezen …Lees verder

Berichten aan een vermoeide wereld

Bezorgdheid om wat fout loopt in de wereld, hoop dat het weer goed komt en aandacht voor de kleine dingen van elke dag. Dat zijn de thema's die Geert Van Istendael verkent in zijn dichtbundel Berichten, bezweringen'.

Het is geen geheim dat dichter en essayist Geert Van Istendael verliefd is op Brussel en op geschiedenis. Ook in deze bundel ontkomt de lezer niet aan zijn voorliefde voor de stad en haar verleden. Brussel sijpelt binnen in tal van gedichten in Berichten en bezweringen . Van Istendael wijdt zelfs een hele cyclus aan zijn geliefde stad. Het multiculturele Brussel van vandaag wordt in de cyclus ,,Fatma of de monumentenzorg'' verpersoonlijkt door het Marokkaans-Belgische meisje Fatma. Zij wordt op sleeptouw genomen door Claude Fisco, die in de achttiende eeuw Brussels stadsarchitect was, en door Jan Van Ruysbroeck, een vijftiende-eeuwse Vlaamse architect wiens bekendste werk de toren van het Brusselse gotische stadhuis is. De dichter grijpt beide historische figuren aan om zijn bezorgdheid te ventileren. Van Ruysbroeck en Fisco moeten lijdzaam toezien hoe het hedendaagse Brussel wordt ingepalmd door makelaars. Geldgewin en slopershamers bedreigen de stad. Hier weerklinkt een boodscha…Lees verder

In zijn poëzie wil Geert van Istendael enerzijds dingen beschrijven, getuigen van wat hij als dichter beleeft en voelt, maar anderzijds wil hij het daarbij niet laten. Hij wil nadrukkelijk iets realiseren, 'bezweren', de lezer overtuigen of op zijn minst in zijn gedicht iets tot stand brengen. Een typerend voorbeeld van de werkwijze die de dichter daartoe hanteert, vormt het lange verhalende gedicht 'Fatma of de Monumentenzorg', dat hij eerder schreef op vraag van de Minister van Cultuur. In dat vers evoceert Van Istendael het Marokkaanse meisje Fatma dat door de middeleeuwse bouwmeester van het Brusselse stadhuis meegenomen wordt op een tocht door Brussel en door de geschiedenis van de stad. De moderne tijd, de vergane glorie... dat alles wordt in een beeldend, bewust oosters aandoend epos opgeroepen, als een les voor de stad van vandaag en morgen, die zorg moet dragen voor haar verleden maar zich tegelijk bewust moet zijn van haar noodzakelijk kosmopolitisch, multicultureel karakter…Lees verder
Essayist en dichter Geert van Istendael is een "anders globalist". Hij weet wel dat poëzie een marginale activiteit is (stilte en stilstand), maar daarom juist een geschikt voertuig om het alles slopende modernisme een halt toe te roepen. Dat demonstreert hij o.a.met een lang gedicht over zijn geboorte- en woonplaats Brussel. In een visioen laat hij de oude Jan van Ruysbroeck de jonge Marokkaanse Fatma (immers "de toekomst") door de stad voeren. Makelaars, containers en snelwegen maken daar de dienst uit, waardoor prachtgebouwen en monumenten verwoest worden en de natuur wordt aangetast. 't Is duidelijk waar de prioriteiten liggen bij deze dichter. Toch is hij wereldburger genoeg om de huilende Fatma te troosten onder 't motto: "Geniet van 'het nu' en alles zal eens goedkomen." Modern taalgebruik èn traditioneel rijm vergemakkelijken de leesbaarheid van deze poëzie.Wel zal "de geheven vinger" eerder oudere dan jongere lezers aanspreken.

Over Geert Van Istendael

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Tim De Couvreur

Geert van Istendael, het pseudoniem voor Geert Maria Mauritius Julianus Vanistendael (Ukkel, 29 maart 1947) is een prozaschrijver, dichter, essayist, publicist en vertaler. Voorheen was hij ook journalist en nieuwslezer.

Biografie

Van Istendael groeide op in een internationaal gericht en intellectueel milieu. Zo was zijn vader August Vanistendael, die drie dichtbundels publiceerde, persoonlijk raadgever van de (West-)Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en kardinaal Frings van Keulen. Van Istendael bracht een gedeelte van zijn jeugd door in de Nederlandse stad Utrecht, in de wijk Oog in Al, en heeft sindsdien een grote (doch niet altijd onkritische) liefde voor Nederland en de Nederlanders gekoesterd. Hij is de broer van Frans Vanistendael, oud-hoogleraar fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven en aldaar tot 2005 decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid en van Stefan Vanistendael, publicist en demograaf.

Lees verder op Wikipedia