Boek
Nederlands
De sociale en culturele geschiedenis van de stad Brussel.
Titel
Arm Brussel
Auteur
Geert Van Istendael
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Atlas, 1992
251 p. : ill.
ISBN
90-254-0054-X

Besprekingen

Deze Brusselse auteur behandelt de geschiedenis van zijn stad, het verfransingsproces, enkele artistieke, literaire en sociale aspecten. De benaming 'arm' verwijst naar het verdwijnen van prachtige gebouwen en landschappen. Te waarderen vallen zijn historisch onderzoek naar de verfransing, zijn kennis van de Brusselaars en van hun problemen, en zijn keurige vertaling van alle citaten. Zijn boek is ideaal voor wie de geschiedenis en de mentaliteit van de Brusselaars wil kennen. Minder te waarderen zijn zijn ongenuanceerde portretten (van Karel V tot de Eurocraten) en het gebruik van de benamingen 'Hollanders' en 'moffen'. Een register ontbreekt; deze geactualiseerde en aangevulde druk bevat geen foto's meer.

Over Geert Van Istendael

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Tim De Couvreur

Geert van Istendael, het pseudoniem voor Geert Maria Mauritius Julianus Vanistendael (Ukkel, 29 maart 1947) is een prozaschrijver, dichter, essayist, publicist en vertaler. Voorheen was hij ook journalist en nieuwslezer.

Biografie

Van Istendael groeide op in een internationaal gericht en intellectueel milieu. Zo was zijn vader August Vanistendael, die drie dichtbundels publiceerde, persoonlijk raadgever van de (West-)Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en kardinaal Frings van Keulen. Van Istendael bracht een gedeelte van zijn jeugd door in de Nederlandse stad Utrecht, in de wijk Oog in Al, en heeft sindsdien een grote (doch niet altijd onkritische) liefde voor Nederland en de Nederlanders gekoesterd. Hij is de broer van Frans Vanistendael, oud-hoogleraar fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven en aldaar tot 2005 decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid en van Stefan Vanistendael, publicist en demograaf.

Lees verder op Wikipedia