Boek
Nederlands

Afscheid van de handkus

Benno Barnard (auteur)
De schrijver houdt een dagboek bij in Engeland, wat een anagram blijkt van een verloren gewaande wereld in Midden-Europa.
Bevat
Bladzijden van een brillenjood (dagboek)
Afscheid van de handkus / Nathan Raab (roman)
Onderwerp
Barnard, Benno
Titel
Afscheid van de handkus
Auteur
Benno Barnard
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: uitgeverij Atlas Contact, 2023
458 p.
ISBN
9789025474164 (paperback)

Besprekingen

Orthodoxie voor beginners

In Afscheid van een handkus laat Benno Barnard niet alleen lyriek uit zijn pen lekken, maar ook vitriool. Dat levert nooit gevaar op, aangezien hij uitdrukkelijk waarschuwt voor een al te letterlijke lezing.

Ook in het nieuwe literaire dagboek van Benno Barnard gaat de beschaving ten onder. De inval van de Russen in Oekraïne belooft weinig goeds voor de toekomst van Europa, noteert hij. 'Maar die was toch al voorbij.' Er wordt flink wat retorisch vuurwerk afgestoken in ­Afscheid van een handkus, hoofdzakelijk om de uitzonderingspositie van de verteller te verdedigen. ' Ah, la fatigue du nord! Een ongewone vermoeidheid overvalt me, een weerzin tegen dit heden, dat het mijne niet is.' Ook journalisten, postmoderne twijfelaars, de Europese Unie en een hele rist lagere ambtenaren krijgen de volle laag, ja zelfs wijlen Bernard ­Dewulf ontvangt een eresalvo. 'Hij had de neiging te veel suiker door zijn stijl te roeren.' Barnard laat niet alleen lyriek uit zijn pen lekken, maar ook vitriool. Dat levert nooit gevaar op, aangezien hij uitdrukkelijk waarschuwt voor een te letterlijke lezing. Afscheid van een handkus is bedoeld voor lezers 'die ­intelligent genoeg zijn om te bese…Lees verder

Een literaire roman over de verbondenheid tussen non-fictie en fictie. Dit boek bevat een journaal, 'Bladzijden van een brillenjood', en een roman, 'Afscheid van de handkus’. Voorvallen, herinneringen en ontmoetingen uit het dagboek vinden hun weg naar de roman, vaak zonder dat de schrijver zich daar ten volle van bewust is. Het anagram van een hedendaags dagboek, in Engeland bijgehouden, blijkt een verloren gewaande wereld in Midden-Europa te zijn. In talige stijl en met gevoel voor ironie geschreven. Met name geschikt voor een literair lezerspubliek.Benno Barnard (Amsterdam, 1954) is o.a. schrijver, dichter, vertaler en dramaturg. Hij schreef meer dan dertig boeken. Zijn werk werd in meerdere landen uitgegeven en won verschillende literaire prijzen, zoals de Busken Huetprijs, de Frans Kellendonk-prijs en de Geertjan Lubberhuizenprijs.

Over Benno Barnard

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Stramaturino

Benno Barnard (Amsterdam, 21 november 1954) is een Nederlands dichter, essayist, toneelschrijver, reisschrijver en vertaler. Hij studeerde begin jaren 80 theologie aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Hij woonde van 1976 tot eind 2015 in België, waarna hij naar East Sussex verhuisde. Hij is de zoon van de dichter Willem Barnard, die (ook) schreef onder het pseudoniem Guillaume van der Graft.

Werk

Barnard debuteerde in 1981 met romantisch-cerebrale poëzie. Zijn latere bundels - beïnvloed door de Engelse dichters van het interbellum - zijn soberder van toon en getuigen van een historisch pessimisme; ze bevatten zowel reeksen van langere gedichten als epyllions.

Na het classicistische All for Love van John Dryden herdicht te hebben (Liefdeswoede, 1993) schreef hij vier eigen versdrama's; Mevrouw Appelfeld (2007) is zijn eerste theaterwerk in proza. Barnards prozateksten vormen …Lees verder op Wikipedia