Beleid

De Nederlandstalige openbare gemeentelijke bibliotheek wil een open leeromgeving zijn voor iedereen die zich wil ontplooien en/of bijscholen via levenslang en levensbreed leren. Zij is een informatiepunt waar men terecht kan voor inlichtingen, bijstand en doorverwijzing. Bovendien promoot zij het lezen en komt ze tegemoet aan culturele, literaire en recreatieve noden van potentiële bibliotheekgebruikers. De bibliotheek tracht in een grootstedelijke, multiculturele en complexe omgeving een belangrijke rol te spelen op vlak van gemeenschapsvorming en versterking van de culturele diversiteit.

In de eerste plaats doen we dit via de uitbouw van een kwalitatieve en volledige collectie. Of je nu op zoek bent naar het recept van dat heerlijk gerecht dat je op reis hebt gegeten, of je vraagt je af wat de eerste natuurfilosofen te zeggen hadden, in de bibliotheek kom je het te weten. Naast een afdeling informatieve werken is er een afdeling fictie, met een zorgvuldig samengestelde collectie romans, dvd-speelfilms, cd's, ...

De bibliotheek wil niet alleen via haar collectie een laagdrempelige toegang tot kennis aanbieden, zij vervult ook een opdracht als ontmoetingscentrum met een educatieve taak. Door het organiseren van informatieve auteurslezingen, workshops, cursussen, e.d. willen we vaardigheden en kennis aanscherpen van diegenen die hiernaar op zoek zijn. 

Dankzij een uitgebreide programmatie van culturele en literaire activiteiten biedt de bibliotheek bovendien ruimte voor informele ontmoeting, ontspanning en persoonlijke verrijking. Jaarlijkse evenementen zijn bijvoorbeeld Bibliotheekweek en Gedichtendag voor de volwassenen, en Jeugdboekenweek, Boekenbende Aan Huis en Voorleesweek voor de jeugd. 

Dagelijks zet de bibliotheekploeg, bijgestaan door gemotiveerde vrijwilligers, zich voor een kwalitatieve dienstverlening in. Het personeel is in dienst bij het Gemeentebestuur van Anderlecht, die eigenaar is van het bibliotheekgebouw. De Nederlandstalige bibliotheek valt onder de bevoegdheid van Schepen van Nederlandstalige Gemeenschapsmateries.